Empty
Click + to add content
آرشیو با دسته بندی: امور اجتماعیبازگشت
مرداد 08, 1402
معاونت امور اجتماعی بنیاد فرهنگی مصلّی‌نژاد، با هدف حمایت از خانواده‌هایی که فرزندان مستعد و نخبه دارند، اما به دلیل عدم تامین مالی به جهت فقدان سرپرست خانوار، امکان تامین هزینه تحصیلی آنها را ندارند، به طور پیوسته تعداد زیادی از این خانوارها را تحت پوشش حمایتی خود قرار داده ‌است.
جستجوی فعالیت‌ها
دسته‌بندی فعالیت‌ها
اشتراک خبرنامه
نام