Empty
Click + to add content
آرشیو با دسته بندی: فعالیت‌های عمرانیبازگشت
مرداد 05, 1402
بنیاد فرهنگی مصلّی‌نژاد، همه ساله اقدام به احداث واحدهای آموزشی در مقاطع تحصیلی دبستان و دبیرستان برای وزارت آموزش و پرورش و همچنین فضاهایی نظیر دانشکده‌ها و ساختمان‌های آموزشی، اداری، خوابگاه‌های دانشجویی، فضاهای ورزشی و ... برای دانشگاه‌های کشوری می‌نمايد.
مرداد 04, 1402
پروژه‌های احداث شده در حوزه آموزش عالی توسط بنیاد فرهنگی مصلّی نژاد از سال 1382 تا سال 1402
مرداد 03, 1402
پروژه‌های احداث شده در حوزه آموزش و پرورش توسط بنیاد فرهنگی مصلّی نژاد از سال 1379 تا سال 1402
مرداد 02, 1402
پروژه‌های احداث شده توسط بنیاد فرهنگی مصلّی‌نژاد در حوزه آموزش و پرورش عشایری
مرداد 01, 1402
پروژه‌های متفرقه
جستجوی فعالیت‌ها
دسته‌بندی فعالیت‌ها
اشتراک خبرنامه
نام