Empty
Click + to add content
08مرداد

امور اجتماعی

امور اجتماعی | 0 نظرات | | بازدید (386) | بازگشت|

معاونت امور اجتماعی بنیاد فرهنگی مصلّی‌نژاد، با هدف حمایت از خانواده‌هایی که فرزندان مستعد و نخبه دارند، اما به دلیل عدم تامین مالی به جهت فقدان سرپرست خانوار، امکان تامین هزینه تحصیلی آنها را ندارند، به طور پیوسته تعداد زیادی از این خانوارها را تحت پوشش حمایتی خود قرار داده ‌است. برخی از مراکزی که بنیاد فرهنگی مصلّی‌نژاد از طریق آنها در تحقق این هدف حمایتی می‌کوشد به شرح زیر است:

1.    مؤسسه خیریه کودکان کار نسیم صبح رویش
2.    مؤسسه خیریه فضل   
3.    مؤسسه خیریه یاوران ایتام
4.    مؤسسه خیریه بیماران مبتلا به سرطان نور
5.    بنیاد کودک
6.    مؤسسه اجتماعی – فرهنگی یاس 
7.    مؤسسه مهر طه 
8.    مؤسسه خیریه فرزندان غدیر مشهد
و ...

مطالب مرتبط

ارسال نظر