Empty
Click + to add content
06مرداد

امور دانشجویی و دانش آموزی

بنیاد فرهنگی مصلّی‌نژاد، در راستای حمایت از استعدادهای برتر کشور، همه ساله تعداد زیادی از دانش‌آموزان و دانشجویان نخبه و دارای استعدادهای درخشان را از طریق اعطای بورسیه تحصیلی تحت حمایت قرار می‌دهد. 

بنیاد از بدو تاسیس سال ۱۳۷۵ تاکنون، حدود شانزده هزار بورسیه کامل تحصیلی را به دانش‌آموزان و دانشجویان مذکور اعطاء نموده‌است و به طور متوسط، هرساله حدود هزار و دویست دانشجو و دانش‌آموز جدید، تحت حمایت بنیاد برای استفاده از بورسیه تحصیلی قرار می‌گیرند.

برخی از نهادهایی که این حمایت ها از طریق آن ها انجام شده است ، به شرح ذیل می‌باشد:
•حمایت از نخبگان دانشگاه تهران

•حمایت از نخبگان دانشگاه صنعتی شریف

•حمایت از نخبگان دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی

•بنیاد حامیان دانشکده فنی دانشگاه تهران

•بنیاد حامیان علم و فناوری ایران 

•کمک به فعالیت های آموزشی مرکز رشد و کارآفرینی دانشگاه فردوسی

•حمایت از فعالیت های صندوق حمایت از پژوهشگران کشور

•حمایت از ساخت خودرو خورشیدی غزال ایرانی

•(کودک مستعد به تحصیل تبریز)مؤسسه حکمت

•مؤسسه رشد(دانش‌آموز مناطق محروم-مردم)

مطالب مرتبط

ارسال نظر