Empty
Click + to add content
مرداد 08, 1402
معاونت امور اجتماعی بنیاد فرهنگی مصلّی‌نژاد، با هدف حمایت از خانواده‌هایی که فرزندان مستعد و نخبه دارند، اما به دلیل عدم تامین مالی به جهت فقدان سرپرست خانوار، امکان تامین هزینه تحصیلی آنها را ندارند، به طور پیوسته تعداد زیادی از این خانوارها را تحت پوشش حمایتی خود قرار داده ‌است.
مرداد 07, 1402
در راستای ارتقاء سطح علمی دانشجویان و دانش‌آموزان، معاونت امور آموزشی و پژوهشی بنیاد فرهنگی مصلّی‌نژاد، به طور پیوسته‌ برنامه‌هایی نظیر حمایت از برگزاری سمینارها، کنفرانس‌ها و همایش‌های علمی و نیز چاپ کتب معتبر علمی نخبگان را تحت حمایت دارد و کمک هزینه برگزاری این برنامه‌ها و هم‌چنین فعالیت‌هایی نظیر انتشار مقالات علمی در نشریات معتبر را پرداخت می‌نماید.
مرداد 06, 1402
بنیاد فرهنگی مصلّی‌نژاد، در راستای حمایت از استعدادهای برتر کشور، همه ساله تعداد زیادی از دانش‌آموزان و دانشجویان نخبه و دارای استعدادهای درخشان را از طریق اعطای بورسیه تحصیلی تحت حمایت قرار می‌دهد.
مرداد 05, 1402
بنیاد فرهنگی مصلّی‌نژاد، همه ساله اقدام به احداث واحدهای آموزشی در مقاطع تحصیلی دبستان و دبیرستان برای وزارت آموزش و پرورش و همچنین فضاهایی نظیر دانشکده‌ها و ساختمان‌های آموزشی، اداری، خوابگاه‌های دانشجویی، فضاهای ورزشی و ... برای دانشگاه‌های کشوری می‌نمايد.
مرداد 04, 1402
پروژه‌های احداث شده در حوزه آموزش عالی توسط بنیاد فرهنگی مصلّی نژاد از سال 1382 تا سال 1402
مرداد 03, 1402
پروژه‌های احداث شده در حوزه آموزش و پرورش توسط بنیاد فرهنگی مصلّی نژاد از سال 1379 تا سال 1402
مرداد 02, 1402
پروژه‌های احداث شده توسط بنیاد فرهنگی مصلّی‌نژاد در حوزه آموزش و پرورش عشایری
مرداد 01, 1402
پروژه‌های متفرقه
جستجوی فعالیت‌ها
دسته‌بندی فعالیت‌ها
اشتراک خبرنامه
نام