معرفی
دکتر عباس مصلی نژاد

دکتر عباس مصلی‌نژاد

بیوگرافی دکتر عباس مصلی‌نژاد

عباس مصلّی‌نژاد در آبادان متولد شد. تحصیلات ابتدایی خود را در دبستان مهرگان این شهر به پایان رساند و در سال ۱۳۵۸ در رشته اقتصاد در مقطع کارشناسی پذیرفته شد. سپس کارشناسی ارشد را در رشته علوم سیاسی در سال ۱۳۶۷ در دانشگاه تهران آغاز نمود و پس از آن در سال ۱۳۷۸ وارد رشته علوم سیاسی در مقطع دکتری شد. در سال ۱۳۸۲ نیز دوره پسادکتری «سیاستگذاری راهبردی» را در دانشگاه تهران آغاز نمود که در سال ۱۳۸۴ خاتمه یافت.

عباس مصلّی‌نژاد استاد تمام دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، خیّر آموزش عالی و آموزش و پرورش مدیرعامل بنیاد فرهنگی مصلّی‌نژاد از سال ۱۳۷۵ است. سوابق تحصیلی ایشان به شرح ذیل می باشد:

فوق دکتری - سیاستگذاری راهبردی
دکتری - علوم سیاسی گرایش اقتصاد سیاسی
فوق لیسانس - علوم سیاسی
لیسانس - اقتصاد

«برای دانلود رزومه کلیک کنید»

سوابق اجرایی دکتر عباس مصلی‌نژاد

دکتر عباس مصلّی‌نژاد علاوه بر فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی، مسئولیت‌های دانشگاهی دیگری را به عهده داشته‌است که برخی از آن‌ها به شرح ذیل می‌باشد:

 • الف: استاد دانشگاه تهران
 • - استاد نمونه کشوری در سال ۱۴۰۳
 • - استاد ممتاز دانشگاه تهران در سال ۱۴۰۲
 • - استاد نمونه دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران در سال ۱۳۹۴
 • - استاد تمام وقت دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
 • - استاد وابسته دانشکدگان مدیریت دانشگاه تهران
 • - استاد مدعو دانشکدگان فنی دانشگاه تهران
 • - استاد مدعو دانشگاه تربیت مدرس
 • - استاد مدعو دانشگاه الزهراء
 • - پژوهشگر برجسته دانشگاه تهران سال ۱۳۹۵
 • - پژوهشگر نمونه دانشگاه تهران سال ۱۳۹۳
 • ب. عضو هیأت‌امناء دانشگاه تهران از سال ۱۳۹۳
 • ج. عضو هیأت‌امناء دانشگاه صنعتی شریف از سال ۱۳۸۳ تا سال ۱۴۰۱
 • د. عضو هیأت‌امناء دانشگاه علامه طباطبایی از سال ۱۳۹۲ تا سال ۱۴۰۱
 • ه. عضو هیأت‌امناء دانشگاه خاتم از سال ۱۳۹۲
 • و. عضو شورای عالی علـوم ، تحقیقات و فناوری از سال ۱۳۸۴ تا سال ۱۳۸۷
 • ز. عضو شورای ارزیابی کیفیت دانشگاه تهران از سال ۱۳۹۴
 • ح. عضو هیأت‌امناء باشگاه دانش‌پژوهان جوان از سال ۱۳۸۲ تا سال ۱۳۸۶
 • ط. مدیرعامل بنیاد فرهنگی مصلّی‌نژاد از سال ۱۳۷۵ - ادامه دارد
 • ی. مدیرعامل شرکت دوبرال از سال ۱۳۵۸ تا سال ۱۳۸۷
 • ک. عضو شورای نویسندگان "فصلنامه سیاست" دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران (مجله علمی – پژوهشی)
 • ل. عضو شورای نویسندگان "فصلنامه سیاستگذاری عمومی" دانشگاه تهران (مجله علمی – پژوهشی)
 • م. عضو شورای نویسندگان "فصلنامه بین‌المللی ژئوپلیتیک" (مجله علمی – پژوهشی)
 • ن. عضو کمیته سازمانی اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران

کتاب‌ها و آثار علمی دکتر عباس مصلی‌نژاد

از دکتر عباس مصلّی‌نژاد تاکنون ۱۵ عنوان کتاب به چاپ رسید است. وی هم‌چنین راهنمایی بیش از ۱۵ رساله دکتری و ۲۰ پایان‌نامه کارشناسی ارشد را بر عهده داشته و مشاور بیش از ۵۰ پایان‌نامه و رساله در مقاطع تحصیلات تکمیلی بوده‌ است. عنوان کتاب‌های ایشان به شرح زیر است:

 •  سیاستگذاری راهبردی ؛ رهیافت‌ها و عناصر تشکیل دهنده - انتشارات دانشگاه تهران (چاپ دوم - ۱۴۰۲)
 •  سیاستگذاری راهبردی ؛ قدرت‌های بزرگ و بازیگران منطقه ای - انتشارات دانشگاه تهران (چاپ سوم - ۱۴۰۲)
 •  سیاستگذاری راهبردی ؛ در تئوری و عمل - کتاب برگزیده دانشگاهی سال ۱۴۰۱ - انتشارات دانشگاه تهران (چاپ پنجم - ۱۴۰۲)
 •  اقتصاد سیاسی ایران - انتشارات دانشگاه تهران (چاپ هشتم - ۱۴۰۲)
 •  اقتصاد سیاسی ؛ مبانی، کارکرد و فرآیند - انتشارات دانشگاه تهران (چاپ هفتم - ۱۴۰۱)
 •  اقتصاد سیاسی بین‌الملل - انتشارات دانشگاه تهران (چاپ هشتم - ۱۴۰۲)
 •  نهادگرایی و جهانی‌شدن - انتشارات دانشگاه تهران (چاپ هشتم - ۱۴۰۲)
 •  سیاستگذاری ساختار قدرت در ایران - کتاب برگزیده دانشگاهی سال ۱۳۹۳ - انتشارات دانشگاه تهران (چاپ نهم - ۱۴۰۱)
 •  سیاستگذاری اقتصادی ؛ مدل، روش و فرآیند - کتاب برگزیده نوزدهمین جشنواره کتاب فصل،اسفند ۱۳۹۰ - انتشارات رخ دادنو (چاپ هفتم - ۱۴۰۲)
 •  مبانی علم اقتصاد و سیاست - انتشارات شریف (چاپ دهم - ۱۴۰۲)
 •  فرهنگ سیاسی ایران (با تغییرات و اضافات جدید) - انتشارات فرهنگ صبا (چاپ دهم - ۱۴۰۱)
 •  آسیب‌شناسی توسعه اقتصادی در ایران (با حذف و افزوده های جدید) - انتشارات اختران (چاپ سوم - ۱۴۰۰)
 •  دولت و توسعه اقتصادی در ایران (با حذف و افزوده های جدید) - انتشارات رخ داد نو (چاپ ششم - ۱۴۰۰)
 •  پایان جمهوری خواهی در ایران - انتشارات اختران (چاپ دوم - ۱۳۹۸)
 •  جمهوری‌خواهی در ایران - انتشارات اختران (چاپ دوم - ۱۳۹۸)

مقالات دکتر عباس مصلی‌نژاد

مقالات به چاپ رسیده از ایشان تاکنون 100 اثر می‌باشد که هر یک در مجلات ISI و علمی پژوهشی به چاپ رسیده است:

 • 1.Challenges of Security Policy in the Era of Geopolitical Crises / محل چاپ : فصلنامه بین المللی ژئوپلتیک / بهار ۱۴۰۳
 • 2.سیاستگذاری اتصال تهدیدات امنیتی ایران در محیط منطقه ای / محل چاپ : فصلنامه سیاستگذاری عمومی / تابستان ۱۴۰۲
 • 3.Iran and the Resistance Policy making toward US Regional Client's Actors / محل چاپ : فصلنامه بین المللی ژئوپلتیک / تابستان ۱۴۰۲
 • 4. معنا ، اسطوره و روایت در سیاستگذاری هویتی قرن ۲۱ / محل چاپ : فصلنامه سیاست " دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران" / زمستان ۱۴۰۱
 • 5. راهبرد مقاومت به مثابه چرخش ژئوپلتیکی ایران در عصر بحران های منطقه ای / محل چاپ : فصلنامه علمی پژوهشی علوم سیاسی دانشگاه باقر العلوم / زمستان ۱۴۰۱
 • 6. موازنه قدرت ژئوپلتیکی در سیاستگذاری راهبردی بایدن / محل چاپ : فصلنامه بین المللی ژئوپلتیک / زمستان ۱۴۰۱
 • 7. ارائه چارچوبی برای برنامه ریزی استراتژیک سبد پروژه با استفاده از روش تحلیل مضمون / محل چاپ : فصلنامه مدیریت صنعتی / زمستان ۱۴۰۰
 • 8. سندروم های سیاستگذاری توسعه اقتصادی در ایران / محل چاپ :فصلنامه سیاستگذاری عمومی / زمستان ۱۴۰۰
 • 9. دولت ، توسعه و بحران های اجتماعی ایران ۹۸-۱۳۷۱ / محل چاپ : فصلنامه سیاست "دانشکده حقوق و علوم سیاسی – دانشگاه تهران" / تابستان ۱۴۰۰
 • 10. تبیین اثرگذاری ژئواکونومی در رقابتهای عربستان و قطر / محل چاپ: فصلنامه بین المللی ژئوپلیتیک / تابستان ۱۴۰۰
 • 11. تبیین اثرگذاری سیاستگذاری اقتصادی بر شاخص های کلان اقتصادی"مطالعه تطبیقی:ایران ،عربستان،امارات و قطر"/محل چاپ :فصلنامه سیاستگذاری عمومی /بهار۱۴۰۰
 • 12. سیاستگذاری قواعد و نهادهای ورزشی در عصر جهانی شدن و جامعه شبکه ای / محل چاپ : فصلنامه مطالعات فرهنگی-اجتماعی المپیک / تابستان ۱۳۹۹
 • 13. سیاستگذاری ایران در قبال بحران های منطقه ای و گروه های تروریستی / محل چاپ: فصلنامه بین المللی ژئوپلیتیک / زمستان ۱۳۹۹
 • 14. سیاستگذاری امنیت منطقه ای ایران در محیط آشوب زده / محل چاپ: فصلنامه علمی پژوهشی سیاست جهانی / پاییز ۱۳۹۹
 • 15. ارائه چارچوب نظری راهبرد فرسایش در سیاستگذاری امنیت ملی / محل چاپ : فصلنامه سیاست "دانشکده حقوق و علوم سیاسی –دانشگاه تهران"/پاییز ۱۳۹۹
 • 16. جابجایی در ژئوپلتیک قدرت و امنیت در آسیای جنوب غربی / محل چاپ : فصلنامه بین المللی ژئوپلتیک / پاییز ۱۳۹۹
 • 17. سیاستگذاری اقتصادی نهادگرا در ایران ؛ رهیافت ها ، فرآیندها و چالش ها/ محل چاپ : فصلنامه سیاستگذاری عمومی / تابستان ۱۳۹۹
 • 18. سیاستگذاری ارتباطات در عصر شبکه و جنبش های اجتماعی / محل چاپ : فصلنامه سیاستگذاری عمومی / بهار ۱۳۹۸
 • 19. US Comparative Policy toward Iran and Middle East Security /محل چاپ : فصلنامه بین المللی ژئوپلتیک / زمستان ۱۳۹۷
 • 20. تحلیل مدل ژئوپلتیک و ژئواکونومیک در سیاستگذاری امنیتی ترامپ / محل چاپ : فصلنامه سیاست جهانی / زمستان ۱۳۹۷
 • 21. سیاستگذاری راهبردی عربستان در روند گسترش ژئوپلتیک بحران خاورمیانه/محل چاپ : فصلنامه سیاست "دانشکده حقوق و علوم سیاسی- دانشگاه تهران/بهار۱۳۹۷
 • 22. دیپلماسی تسمه ارتباطی و سیاستگذاری هسته ای امریکا در برنامه جامع اقدام مشترک / محل چاپ : فصلنامه سیاستگذاری عمومی / زمستان ۱۳۹۶
 • 23. The Middle East Security and Donald Trump’s Grand Strategy /محل چاپ : فصلنامه بین المللی ژئوپلتیک / زمستان ۱۳۹۶
 • 24. درآمدی بررویکردآرایش سیاسی ؛به مثابه بستری برای ارتقای ظرفیت سیاستگذاری توسعه دولت/محل چاپ:فصلنامه مطالعات راهبردی سیاستگذاری عمومی/زمستان۱۳۹۶
 • 25. سیاستگذاری اقتصادی کنترل تحریم در فرایند دیپلماسی هسته ای/ محل چاپ : فصلنامه سیاست "دانشکده حقوق و علوم سیاسی- دانشگاه تهران " / پاییز ۱۳۹۶
 • 26. سرمایه اجتماعی و خوداتکایی راهبردی در فرآیند توسعه و نوسازی ملی / محل چاپ : فصلنامه بین المللی ژئوپلتیک / تابستان ۱۳۹۶
 • 27. شرایط اقتصاد سیاسی ایران و تاثیر آن بر الزامات طراحی الگوی توسعه پایدار اقتصادی/ محل چاپ : فصلنامه سیاستگذاری عمومی / تابستان۱۳۹۶
 • 28. سیاستگذاری امنیتی و الگوی مدیریت بحران در سوریه/ محل چاپ : فصلنامه انجمن روابط بین الملل /بهار ۱۳۹۶
 • 29. Trump's Middle East Policy Making and the Future of Security /محل چاپ: فصلنامه بین‌المللی ژئوپلتیک / زمستان ۱۳۹۵
 • 30. سیاستگذاری صنعتی الگوی حفظ و ارتقاء کارآمدی بخش بالادست صنعت نفت ایران/ محل چاپ: فصلنامه سیاستگذاری عمومی / زمستان ۱۳۹۵
 • 31. دیپلماسی هسته‌ای و راهبرد مصالحه در سیاست خارجی ایران / محل چاپ: فصلنامه سیاست جهانی / پاییز ۱۳۹۵
 • 32. خدمات عمومی به منزله سرمایه اجتماعی دانشگاه امن / همایش ملی توسعه آموزش عالی و گفتمان امنیت / آبان‌ماه ۱۳۹۵
 • 33. سیاستگذاری موازنه منطقه‌ای در روابط ایران و عربستان / محل چاپ : فصلنامه سیاست "دانشکده حقوق و علوم سیاسی- دانشگاه تهران " / پاییز ۱۳۹۵
 • 34. برنامه سوم توسعه (۱۳۸۳- ۱۳۷۹)؛ زمینه‌ها، اهداف، کامیابی‌ها و ناکامی‌ها / محل چاپ: فصلنامه راهبرد/ تابستان ۱۳۹۵
 • 35. سیاستگذاری انسجام درونی حوزه راهبردی جمهوری اسلامی ایران / محل چاپ: فصلنامه بین‌المللی ژئوپلیتیک / تابستان ۱۳۹۵
 • 36. Iran's Public Policy in a pragmatic Era; Constructive and Co operational Interaction/ محل چاپ: فصلنامه انجمن روابط بین‌الملل / تابستان ۱۳۹۵
 • 37. برنامه‌ریزی راهبردی و سیاستگذاری توسعه در مدیترانه شرقی/ محل چاپ: فصلنامه سیاستگذاری عمومی / بهار ۱۳۹۵
 • 38. The Rise of ISIS; the Future of Middle East and Iraq’s Security/ محل چاپ: فصلنامه بین‌المللی ژئوپلیتیک / Winter 2014
 • 39. سیاستگذاری منافع متقابل و عقلانیت راهبردی در سیاست خارجی اعتدال/ محل چاپ: فصلنامه انجمن روابط بین‌الملل / زمستان ۱۳۹۴
 • 40. سیاستگذاری امنیت منطقه‌ای متداخل و رقابتی در قفقاز / محل چاپ: مجله مطالعات اوراسیای مرکزی / پاییز و زمستان ۱۳۹۴
 • 41. چند جانبه‌گرائی نامتوازن در سیاستگذاری تحریم اقتصادی ایران/ محل چاپ: فصلنامه سیاست "دانشکده حقوق و علوم سیاسی- دانشگاه تهران " / پاییز 1394
 • 42. سیاستگذاری راهبردی در مدیریت بحران امنیتی یمن / محل چاپ: فصلنامه سیاست جهانی / پاییز 1394
 • 43. تأثیر سیاست تحریم بر مذاکرات هسته‌ای / محل چاپ : فصلنامه بین‌المللی ژئوپلیتیک / پاییز 1394
 • 44. سیاستگذاری اقتصاد سیاسی نفت و تحریم‌های بین‌المللی ایران / محل چاپ: پژوهش‌نامه انجمن علوم سیاسی / تابستان ۱۳۹۴
 • 45. سیاستگذاری امنیت منطقه‌ای ناتو در مقابله با نشانه‌های آشوب‌ساز/ محل چاپ: فصلنامه بین‌المللی ژئوپلیتیک/ بهار ۱۳۹۴
 • 46. سیاستگذاری امنیتی ناتو در عصر گسترش تهدیدهای هویتی و بحران‌های منطقه‌ای / محل چاپ : فصلنامه پژوهش‌های روابط بین‌الملل / بهار ۱۳۹۴
 • 47. نشانه‌شناسی هویت، ارزش‌های دینی و نوسازی در پدافند غیرعامل / محل چاپ: فصلنامه سیاست "دانشکده حقوق و علوم سیاسی- دانشگاه تهران " / پاییز ۱۳۹۳
 • 48. تسری رقابت‌های ژئوپلیتیکی به تضادهای هویتی در خاورمیانه / محل چاپ: فصلنامه سیاست جهانی / پاییز ۱۳۹۳
 • 49. ژئوپلیتیک هویت و سیاستگذاری امنیتی در موازنه منطقه‌ای خاورمیانه / محل چاپ: فصلنامه بین‌المللی ژئوپلیتیک/ تابستان ۱۳۹۳
 • 50. نقش ساختار سیاسی در سیاستگذاری فرهنگ مقاومت / محل چاپ : فصلنامه مطالعات راهبردی بسیج / بهار ۱۳۹۳
 • 51. بحران اوکراین و تشدید رقابت‌های منطقه‌ای / محل چاپ: فصلنامه سیاست جهانی / زمستان ۱۳۹۲
 • 52. نقش نفت در توسعه اقتصادی ایران / محل چاپ: فصلنامه سیاست "دانشکده حقوق و علوم سیاسی- دانشگاه تهران " / زمستان ۱۳۹۲
 • 53. The Impact of Strike to Iran on Global Energy Market / محل چاپ: فصلنامه بین‌المللی ژئوپلیتیک / Winter 2016
 • 54. ارزیابی پسینی اجرای فاز نخست اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها از منظر نتیجه‌بخشی (از زمان اجرا تا پایان سال ۱۳۹۱) /محل چاپ: مجله مطالعات توسعه اجتماعی ایران – واحد علوم تحقیقات / زمستان ۱۳۹۲
 • 55. موازنه راهبردی و سیاستگذاری امنیتی روسیه درنظام بین‌الملل / محل چاپ: مجله مطالعات اوراسیای مرکزی / پاییز و زمستان ۱۳۹۲
 • 56. تاثیر نوسازی و رشد اقتصادی بر سیاستگذاری پدافند غیرعامل/ محل چاپ: مجله مطالعات توسعه اجتماعی ایران - واحد علوم تحقیقات/ تابستان ۱۳۹۲
 • 57. سیاستگذاری گسترش راهبردی ناتو در حوزه امنیتی ایران / محل چاپ: دو فصلنامه پژوهش اطلاعاتی – امنیتی"دانشگاه امام باقر (ع) / بهار و تابستان ۱۳۹۲
 • 58. سیاستگذاری امنیتی ناتو در مدیریت بحران‌های منطقه‌ای / محل چاپ: فصلنامه سیاست جهانی / بهار ۱۳۹۲
 • 59. جستاری بر سیاست دانایی محوری در برنامه‌های توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران / محل چاپ: فصلنامه سیاست "دانشکده حقوق و علوم سیاسی- دانشگاه تهران / زمستان ۱۳۹۱
 • 60. جایگاه چین در اقتصاد انرژی خلیج‌فارس (با تمرکز بر جمهوری اسلامی ایران) / محل چاپ: پژوهش‌نامه انجمن علوم سیاسی / زمستان ۱۳۹۱
 • 61. مدیریت بحران در منازعات منطقه‌ای، مطالعه موردی جنگ تحمیلی/ محل چاپ: مجله مطالعات توسعه اجتماعی ایران - واحد علوم تحقیقات/ زمستان ۱۳۹۱
 • 62. U.S Offensive Policy toward Iran's Security in the Middle East and Persian Gulf after 33 day's War / محل چاپ : فصلنامه بین‌المللی ژئوپلیتیک / Winter 2013
 • 63. Environmental Security and Global Violence / محل چاپ: مجله محیط‌شناسی دانشکده محیط‌‌زیست دانشگاه تهران/Spring 2013
 • 64. عملیات پیش‌دستانه در راهبرد آینده ناتو / محل چاپ: فصلنامه سیاست جهانی / پاییز ۱۳۹۱
 • 65. پیامد بی‌ثباتی امنیتی بر موازنه قدرت خاورمیانه / محل چاپ: فصلنامه بین‌المللی ژئوپلیتیک / پاییز ۱۳۹۱
 • 66. /An analytical review about the causes and process of Syria crisis محل چاپ: نشریه بررسی سیاسی خاورمیانه /Summer 2012
 • 67. بررسی رابطه میان نوسازی، برنامه‌های توسعه اقتصادی و میزان شکاف اقتصادی در ایران / محل چاپ: فصلنامه مطالعات سیاسی / بهار ۱۳۹۱
 • 68. نقش پیمان دفاعی در برنامه‌های توسعه و سند چشم انداز ایران ۱۴۰۴ / محل چاپ: ره‌نامه سیاستگذاری "مجمع تشخیص مصلحت نظام " / بهار ۱۳۹۱
 • 69. سیاستگذاری اقتصادی و مسئولیت اجتماعی دولت / محل چاپ : فصلنامه سیاست "دانشکده حقوق و علوم سیاسی- دانشگاه تهران / بهار ۱۳۹۱
 • 70. هویت‌یابی شیعیان و ژئوپلیتیک نوین خاورمیانه / محل چاپ: فصلنامه بین‌المللی ژئوپلیتیک / بهار ۱۳۹۱
 • 71. نقش دولت در توسعه اقتصادی ترکیه در سه دهه اخیر / محل چاپ: مجله مطالعات توسعه اجتماعی ایران - واحد علوم تحقیقات / بهار ۱۳۹۱
 • 72. Evaluating the Developed Countries Policy Making Toward Environmental Cases /محل چاپ: مجله محیط شناسی دانشکده محیط زیست
 •        دانشگاه تهران / Winter 2012
 • 73. نشانه‌شناسی اقتصادی ـ اجتماعی بحران وال‌استریت/ محل چاپ: ره‌نامه سیاستگذاری" مجمع تشخیص مصلحت نظام " / پاییز ۱۳۹۰
 • 74. تحلیل سیاست‌موازنه قدرت ایران در ره‌یافت رئالیستی و نئورئالیستی/ محل چاپ: فصلنامه پژوهش‌های روابط بین‌المللی / پاییز ۱۳۹۰
 • 75. بررسی تحلیلی و کارکردی مدل و فرآیندهای سیاستگذاری اقتصادی/ محل چاپ: فصلنامه سیاست "دانشکده حقوق و علوم سیاسی- دانشگاه تهران / تابستان ۱۳۹۰
 • 76. کاربرد مدل انسجام انجمنی در سیاستگذاری منطقه ای شرق آسیا/ محل چاپ: پژوهش‌نامه انجمن علوم سیاسی / تابستان ۱۳۹۰
 • 77. شبکه شهرهای جهانی و سازمان‌دهی چند ضلعی توسعه / محل چاپ: مجله مطالعات توسعه اجتماعی ایران - واحد علوم تحقیقات / تابستان ۱۳۹۰
 • 78. الگوی مدیریت سیستم پشتیبان در اعزام نیروی نظامی عربستان به بحرین/ محل چاپ: فصلنامه دیپلماسی صلح عادلانه / بهار ۱۳۹۰
 • 79. ایران و ضرورت تشکیل پیمان دفاعی: رهیافت‌ها و فرآیندها / محل چاپ: فصلنامه بین‌المللی ژئوپلیتیک / بهار ۱۳۹۰
 • 80. تاکتیک‌های براندازی سیاسی آمریکا در سوریه / محل چاپ: فصلنامه آفاق امنیت (دانشگاه امام حسین (ع))/ بهار ۱۳۹۰
 • 81. The Role of Economic policy & Environment in Sustainable Development/محل چاپ: مجله محیط‌شناسی دانشکده - محیط زیست دانشگاه تهران/ Spring2011
 • 82. APEC : The trans Regional Organization in the Asia-Pacific Region / محل چاپ: فصلنامه بین‌المللی ژئوپلیتیک/ Winter 2011
 • 83. سیاست‌های هسته‌ای ایران در شرایط بازدارندگی منطقه‌ای/ محل چاپ: فصلنامه دیپلماسی صلح عادلانه / زمستان ۱۳۸۹
 • 84. سیاستگذاری اتحاد راهبردی در توسعه منطقه‌ای/ محل چاپ: فصلنامه سیاست "دانشکده حقوق و علوم سیاسی- دانشگاه تهران /پاییز ۱۳۸۹
 • 85. Obama’s Geopolitical Initiation ; Preventive Strategy / محل چاپ: فصلنامه بین‌المللی ژئوپلیتیک / Winter 2009
 • 86. فرآیند سیاستگذاری اقتصادی در شرایط رکود در آمریکا 2009-2007 / محل چاپ: فصلنامه سیاست "دانشکده حقوق و علوم سیاسی- دانشگاه تهران / زمستان ۱۳۸۸
 • 87. واکاوی فرهنگ سیاسی در ایران معاصر بر اساس تئوری انتقادی/ محل چاپ: فصلنامه مطالعات سیاسی / پاییز ۱۳۸۸
 • 88. International Security Through Environmental Challenges/ محل چاپ: مجله محیط‌شناسی دانشکده محیط‌زیست دانشگاه تهران / Summer 2009
 • 89. فرهنگ اجتماعی و ژئوپلیتیک قدرت در افغانستان 2009-1991 / محل چاپ: فصلنامه بین‌المللی ژئوپلیتیک / بهار و تابستان ۱۳۸۸
 • 90. اروپا و جنگ پیش‌دستانه / محل چاپ: فصلنامه سیاست "دانشکده حقوق و علوم سیاسی- دانشگاه تهران" / بهار ۱۳۸۸
 • 91. تحول در روند سیاست خارجی ایران / محل چاپ: فصلنامه رهیافت‌های سیاسی و بین‌المللی - دانشگاه شهید بهشتی/ بهار ۱۳۸۸
 • 92. علل تداوم بحران‌های منطقه‌ی خاورمیانه در دوران جورج‌بوش / محل چاپ: پژوهش‌نامه انجمن علوم سیاسی / بهار ۱۳۸۸
 • 93. بررسی جنبه‌های مختلف امنیّت زیست محیطی با رویکرد مکتب انتقادی / محل چاپ: مجله محیط شناسی دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران / تابستان ۱۳۸۷
 • 94. تحولات الگویی سیاست خارجی آمریکا بعد از جنگ سرد / محل چاپ: فصلنامه سیاست "دانشکده حقوق و علوم سیاسی- دانشگاه تهران" / بهار ۱۳۸۷
 • 95. U.S.Crisis Management in Geopolitical Regions / محل چاپ: فصلنامه بین‌المللی ژئوپلیتیک / Winter 2008
 • 96. فرآیندهای مدیریت بحران در سیاست خارجی ایران / محل چاپ: فصلنامه رهیافت‌های سیاسی و بین‌المللی - دانشگاه شهید بهشتی/ زمستان ۱۳۸۶
 • 97. نوسازی و گسترش شکاف‌های اقتصادی در ایران ۱۴۰۰/ محل چاپ: ویژه‌نامه همایش آینده‌پژوهی ایران ۱۴۰۰/ آذر ۱۳۸۶
 • 98. مکانیسم عبور از بحران هویت در ایران بعد از انقلاب اسلامی / محل چاپ: دانشنامه "مجله دوره عالی تحقیقات دکتری" / زمستان ۱۳۸۵
 • 99. دولت و برنامه‌های توسعه اقتصادی ایران بعد از پیروزی انقلاب اسلامی / محل چاپ: دانشنامه "مجله دوره عالی تحقیقات دکتری" / پاییز ۱۳۸۴
 • 100. تحول گفتمانی در نظریات توسعه اقتصادی دهه 1990/ محل چاپ: دانشنامه " مجله دوره عالی تحقیقات دکتری" / زمستان ۱۳۸۳

«کتاب های برگزیده در جشنواره کتاب سال»


« سیاستگذاری راهبردی ؛ در تئوری و عمل »

برگزیده شده در بیست و هفتمین دوره جشنواره کتاب سال دانشگاهی در سال خوب ۱۴۰۱

« سیاستگذاری ساختار قدرت در ایران » 

برگزیده شده در بیست و سومین دوره جشنواره کتاب سال دانشگاهی در اسفند سال خوب ۱۳۹۳

« سیاستگذاری اقتصادی؛مدل،روش و فرآیند »

 برگزیده شده در نوزدهمین دوره جشنواره کتاب فصل در پاییز سال خوب ۱۳۹۰

جلد کتاب های ایشان را در این قسمت مشاهده نمایید:



« کتاب سیاستگذاری راهبردی ؛ رهیافت ها و عناصر تشکیل دهنده »

انتشارات دانشگاه تهران - چاپ دوم - ۱۴۰۲

« کتاب سیاستگذاری راهبردی ؛ قدرت های بزرگ و بازیگران منطقه ای »

انتشارات دانشگاه تهران - چاپ سوم - ۱۴۰۲

« کتاب سیاستگذاری راهبردی ؛ در تئوری و عمل »

انتشارات دانشگاه تهران - چاپ پنجم - ۱۴۰۲

« کتاب اقتصاد سیاسی ایران ؛ دوران معاصر »

انتشارات دانشگاه تهران - چاپ هشتم - ۱۴۰۲

« کتاب اقتصاد سیاسی ؛ مبانی ، کارکرد و فرآیند »

انتشارات دانشگاه تهران - چاپ هفتم - ۱۴۰۱

« کتاب سیاستگذاری ساختار قدرت در ایران »

انتشارات دانشگاه تهران - چاپ نهم - ۱۴۰۱

« کتاب آسیب شناسی توسعه اقتصادی ایران ؛ برنامه های اول تا چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران »

انتشارات اختران - چاپ سوم - ۱۴۰۰

« کتاب اقتصاد سیاسی بین الملل »

انتشارات دانشگاه تهران - چاپ هشتم - ۱۴۰۲

« کتاب نهاد گرایی و جهانی شدن »

انتشارات دانشگاه تهران - چاپ هشتم - ۱۴۰۲

« کتاب مبانی علم اقتصاد و سیاست »

انتشارات شریف - چاپ دهم - ۱۴۰۲

« کتاب فرهنگ سیاسی ایران »

انتشارات دانشگاه تهران - چاپ دهم - ۱۴۰۱

« کتاب دولت و توسعه ی اقتصادی در ایران »

انتشارات رخ‌داد‌نو - چاپ ششم - ۱۴۰۰

« کتاب سیاست گذاری اقتصادی ؛ مدل ، روش و فرآیند »

انتشارات رخ‌داد‌نو - چاپ هفتم - ۱۴۰۲


« کتاب پایان جمهوری خواهی در ایران »

انتشارات اختران - چاپ دوم - ۱۳۹۸

« کتاب جمهوری خواهی در ایران »

انتشارات اختران - چاپ دوم - ۱۳۹۸