پیرامون بنیاد فرهنگی مصّلی‌نژاد

هیأت مدیره

اعضاء هیأت مدیره بنیاد فرهنگی مصلی‌نژاد:

 • رئیس هیأت‌مدیره:
 • خانم مهشید حسینی شکرایی
 • نایب رئیس هیأت‌مدیره: 
 • خانم دکتر آرمیتا مصلّی‌نژاد
 • مدیرعامل و عضو هیأت‌مدیره: 
 • دکتر عباس مصلّی‌نژاد
 •  عضو هیأت‌مدیره: 
 • خانم آرمینه مصلّی‌نژاد
 •  عضو هیأت‌مدیره:
 • آقای آریو مصلّی‌نژاد

معاونت‌ها

معاونت‌های بنیاد فرهنگی مصلی‌نژاد:

 • معاونت عمران: 
 •  جناب آقای مهندس سيدافضل موسوی
 • معاونت امور آموزشی و پژوهشی:
 •   سرکار خانم دکتر آرمیتا مصلّی‌نژاد
 • معاونت امور اجتماعی:
 • سرکار خانم صبا نسبت سلطانی
 • معاونت امور مالی: 
 • سرکار خانم هانیه سادات محتشمیان
 • معاونت امور دانش‌آموزی و دانشجویی: 
 •  سرکار خانم هدیه مقدم