Empty
Click + to add content
29مرداد

کتاب سیاستگذاری راهبردی ؛ در تئوری و عمل

سیاستگذاری راهبردی ؛ در تئوری و عمل برگزیده شده در بیست و هفتمین دوره جشنواره کتاب سال دانشگاهی در سال خوب 1401

مطالب مرتبط

ارسال نظر